Factory Contact

Ben Cat Factory, Binh Duong

Office Orion

Đường Na3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Phone

02743553016

Email

orionhcm@orionworld.com

Yen Phong Factory, Bac Ninh
Employee Handbook

Office Orion

KCN Yên Phong, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Phone

02413699000

Email

orionhcm@orionworld.com