Liên hệ nhà máy

Nhà máy Orion Bến Cát, Bình Dương

Văn Phòng Orion

Đường Na3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Số điện thoại

02743553016

Email

orionhcm@orionworld.com

Nhà máy Orion Yên Phong, Bắc Ninh
Sổ tay nhân viên

Văn Phòng Orion

KCN Yên Phong, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại

02413699000

Email

orionhcm@orionworld.com