THÔNG TIN CHI TIẾT

Bộ quà tặng bao gồm:

1. Bánh ChocoPie Truyền Thống 06P

2. Bánh Custas Kem Trứng 06P

3. Bánh Goute Mè Giòn Tan 04P

4. Bánh Marine Boy Vị Rong Biển Tuyết Xanh

5. Bánh Quy Sữa Tươi Orion DeMarie 08P

6. Bánh Quy Ăn Sáng Toonies Miz Vị Sô Cô La