Are you ready to join Orion?

 • Department
  • Marketing
  • Sales
  • Customer Service
  • Sales Technical
  • Administrative/Clerical
  • Accounting
  • Human Resources
  • Interpreter/Translator
  • Legal/Contracts
  • IT
  • Export-Import
  • QA/QC
  • Production/Process
  • Merchandising /Purchasing/Supply Chain
  • HSE
  • Maintenance
  • Planning/Projects
  • R&D
  • CSR (Internal Audit) Part

 • Employee Type
  • Internship
  • Temporary
  • Part-time
  • Full-time

Admin Executive (Tiếng Hàn) Mới

Ho Chi Minh

Administrative/Clerical

Ngày Đăng: 28/02/2024

Ngày Đăng: 28/02/2024

Ngày Đăng: 28/02/2024

Ngày Đăng: 28/02/2024

Senior Payable Accountant (1) Hot

Ho Chi Minh

Accounting

Ngày Đăng: 28/02/2024

Kỹ Sư Bảo Trì (Bình Dương) Hot Mới

Binh Duong

Maintenance

Ngày Đăng: 26/02/2024

Chuyên Viên Quản Lý Sản Xuất (Bắc Ninh) Mới Hot

Bac Ninh

Production/Process

Ngày Đăng: 26/02/2024

LIÊN HỆ