Dự án khoai tây quê hương

Orion đang tiến hành ‘Dự án Hỗ trợ Khoai tây Quê hương Việt Nam’ trong sáu năm liên tiếp, hoạt động này hỗ trợ máy móc nông nghiệp để tăng thu nhập cho nông dân trồng khoai tây Việt Nam, hỗ trợ cơ sở nghiên cứu và học bổng.
Dự án Hỗ trợ Khoai Tây Quê hương Việt Nam, kỷ niệm 6 năm thành lập vào năm nay, là một chương trình đóng góp xã hội nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất và hiệu quả nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam và Đà Lạt, nơi có nhiều hộ nông dân quy mô vừa và nhỏ. Dự án đã đóng góp vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, và nâng cao thu nhập của nông dân trồng khoai tây thông qua việc hỗ trợ 600 triệu won trong suốt 5 năm từ năm 2016. Ngoài ra, từ năm 2008, chúng tôi đã thu mua và sử dụng khoai tây ngon thông qua hợp đồng canh tác với các nông dân tại địa phương để sản xuất bánh snack khoai tây và đảm bảo thu nhập ổn định cho các nông dân.