Đóng góp xã hội tại địa phương

Tại Việt Nam, nơi có công ty Orion Việt Nam, chúng tôi đang mở rộng nhiều hoạt động quyên góp đa dạng và các hoạt động đóng góp xã hội để cùng tồn tại với cộng đồng địa phương. Cùng với các cơ quan chính phủ Việt Nam và các đoàn thể tại địa phương, chúng tôi đã hỗ trợ sản phẩm cho cộng đồng địa phương như trẻ em, người lao động và nhân viên y tế, đồng thời đóng góp các sản phẩm / quỹ vắc xin liên quan đến các hoạt động phòng chống Covid-19.

Trong tương lai, Orion sẽ tiếp tục xúc tiến các hoạt động cống hiến xã hội nhằm đóng góp thực tế cho cộng đồng địa phương để đền đáp sự yêu mến của người tiêu dùng và hoàn thành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội với tư cách là một công ty thực phẩm toàn cầu.