Chiến dịch Lớp học vui

Trên nền tảng chiến dịch ‘Lớp học vui’ của Quỹ Orion Hàn Quốc, chúng tôi đã và đang tiếp tục hỗ trợ chiến dịch ‘Lớp học vui’ từ năm 2020 nhằm ngăn chặn bạo lực học đường tại Việt Nam và tiến hành cùng tổ chức cứu trợ và phát triển quốc tế World Vision Vietnam.

Chiến dịch này được tiến hành với mục đích tạo dựng văn hóa lớp học hạnh phúc với đối tượng là 40 trường học trên địa bàn Hải Phòng và Thanh Hóa. Ngoài ra đây cũng là chiến dịch nhằm ngăn chặn bạo lực học đường với sự tham gia của trẻ em, giáo viên và bố mẹ thông qua âm nhạc, điệu nhảy và trò chơi.