Quy tắc đạo đức Tập đoàn Orion

Định hướng Đạo Đức Doanh Nghiệp của Tập đoàn Orion là phát triển lâu dài bằng cách đóng góp cho tất cả các bên liên quan thông qua các hoạt động kinh doanh dựa trên sự tuân thủ và đạo đức.

Chúng tôi coi trọng hạnh phúc và sự phát triển của Nhân viên.

Chúng tôi coi Nhân viên của mình là ưu tiên hàng đầu và xây dựng môi trường giúp họ có thể mưu cầu hạnh phúc và phát triển dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Chúng tôi tìm kiếm sự hài lòng của Khách hàng.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng, trung thực và an toàn nhất có thể với giá cả hợp lý; đồng thời không ngừng tìm kiếm sự hài lòng của Khách hàng bằng cách mang lại giá trị mong muốn đến Khách hàng.

Chúng tôi hiện thực hóa hợp tác cùng phát triển với Đối tác.

Chúng tôi tôn trọng các Công ty Đối tác và hiện thực hóa hợp tác cùng phát triển lâu dài bằng cách thúc đẩy hợp tác cùng có lợi dựa trên quan hệ thương mại công bằng và minh bạch.

Chúng tôi tăng giá trị Cổ đông.

Chúng tôi tăng giá trị Cổ đông bằng cách tối đa hóa giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả, cũng như phát kiến thêm các động lực tăng trưởng mới.

Chúng tôi có trách nhiệm với Xã hội.

Chúng tôi đóng góp cho sự phát triển của Xã hội và thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua việc tạo nhiều cơ hội việc làm dựa trên sự tăng trưởng và các hoạt động đóng góp xã hội lâu dài.


Đạo đức cơ bản của Nhân viên Orion

1. Thái độ của Nhân viên Orion
Là một Nhân viên Orion, chúng tôi tự hào và tự tin về vai trò cũng như trách nhiệm của mình.

2. Tuân thủ pháp luật và thực hành quy tắc đạo đức
Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định Công ty trong quá trình làm việc; luôn thực hành theo quy tắc đạo đức và định hướng của Công ty..

3. Làm việc công bằng
Trong mọi trường hợp, chúng tôi làm việc công bằng và minh bạch, luôn hành động và suy nghĩ đặt lợi ích của Công ty làm ưu tiên hàng đầu.


4. Công tư phân minh
Chúng tôi hiểu rõ công tư phân minh và coi trọng tất cả tài sản của. Công ty, sử dụng đúng với mục đích công việc.

5. Bảo vệ thông tin nội bộ
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nội bộ mà Công ty có được cho mục đích kinh doanh liên quan, cũng như bảo vệ và quản lý triệt để, không để thông tin đó bị rò rỉ ra bên ngoài.

6. Chỉ thị/ báo cáo đúng đắn
Chúng tôi chỉ đạo, thực hiện công việc đúng đắn và chính đáng giữa các nhân viên của mình; báo cáo chính xác kịp thời mọi vấn đề liên quan đến công việc.

7. Tôn trọng và hợp tác lẫn nhau
Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ lễ nghi phép tắc với nhau, cùng nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc dựa trên sự hợp tác tích cực với nhau.