Key Account Manager (Kinh Nghiệm Thực Phẩm)

Alternate Text Ho Chi Minh
Negociate
Sales
28/06/2024 - 31/07/2024
Alternate Text Full-time

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch bán hàng theo Hệ thống, Quản lý & đàm phán hợp đồng thương mại

- Lập kế hoạch phát triển hệ thống phù hợp với chiến lược của công ty về tăng trưởng doanh số bán hàng, gia tăng thị phần.

- Chịu trách nhiệm quản lý và đàm phán hợp đồng thương mại hàng năm. Chịu trách nhiệm về các kế hoạch thương mại để phát triển hệ thống được giao bằng cách hợp tác chặt chẽ với bộ phận internal & external để đạt được các mục tiêu thương mại phù hợp.

- Quản lý và giám sát các điều kiện hợp đồng thương mại để đảm bảo tăng trưởng lành mạnh, bao gồm:

+ Chiến lược Phát triển hệ thống được chỉ định (mức tăng trưởng doanh số; thị phần trưng bày,...)

+ Phát triển kế hoạch bán hàng và khuyến mãi hàng tháng phù hợp với mục tiêu của công ty

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng chi phí phù hợp theo Tháng, Quý, Năm.

2. Phân tích & Báo cáo

- Phân tích chỉ số bán hàng theo quy trình: Hệ thống/ Cat/ Brand/ SKU mỗi tháng.

- Phân tích tình hình doanh số siêu thị mới mở/ siêu thị cũ của hệ thống phụ trách.

- Phân tích hiệu quả khuyến mãi, phân tích số lượng người tiêu dùng sử dụng SKU khuyến mãi và hàng tồn sau khuyến mãi.

- Phân tích dữ liệu năm tới để lập kế hoạch chọn SKU cho chương trình khuyến mãi.

3. Nắm bắt tình hình thị trường & xây dựng các mối quan hệ

- Đi thị trường với Nhân viên bán hàng để tìm hiểu thuận lợi và khó khăn của đội ngũ bán hàng.

- Hợp tác với nhóm Sales Planning trong quản lý dữ liệu, ước tính bán hàng và lập kế hoạch cho cả năm.

- Phối hợp với Trade Marketing để triển khai các hoạt động khuyến mãi.

- Nắm bắt được nhu cầu của từng hệ thống và hiểu rõ chiến lược của họ.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm ở level tương đương trong lĩnh vực FMCG. Có kiến thức về hệ thống siêu thị, các vấn đề liên quan đến trưng bày, hàng hóa, giao hàng, phát sinh trong siêu thị và hệ thống

- Có khả năng đàm phán, phân tích vấn đề, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý hệ thống. 

- Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.