B2B Sales Specialist

Alternate Text Ho Chi Minh
Negociate
Sales
10/03/2023 - 20/04/2023
Alternate Text Full-time

Mô tả công việc

Địa điểm làm việc: Tân Bình, HCM

Nhiệm vụ: Khai thác và phát triển đa dạng kênh bán hàng mới

Mục đích: Phát triển bao phủ sản phẩm & Doanh số bán hàng

1/ Khai thác & phát triển kênh bán hàng mới:

- Khai thác data khách hàng từ các nguồn thông tin

- Liên hệ đàm phán bán hàng

- Đề xuất Phương pháp bán hàng/chế độ hỗ trợ đề thành công bán hàng

- Làm Manual đào tạo & Thực hiện đào tạo NVBH/Sales leader trước khi triển khai chiến lược mới

2/ Theo dõi & quản lý khách hàng:

- Review kết quả thực hiện chi tiết từng khách hàng:

- Sales/Sales Shop (Brand/SKU)

- Stock

- Thông tin người mua/số lượng công nhân/dịp lấy hàng

- Số lượng công ty lấy hàng

- Sô lượng Gift bán được/số tiền

=> Báo cáo kết quả hàng tuần

3/ Theo dõi & quản lý Thông tin thị trường:

- Thông tin theo đơn vị Kênh/ Khu vực...

- Theo dõi kết quả mỗi tháng để tăng tiến độ phát triển

Yêu cầu công việc

- Có từ 3 năm kinh nghiệm sales B2B ở công ty bánh kẹo

- Nắm rõ về thị trường mình quản lý & quy định của công ty

- Hiểu biết tình hình hoạt động của các công ty tiêu dùng nhanh/ công ty bánh kẹo đối thủ

- Có khả năng nắm bắt được xu hướng thay đổi thị trường tiêu dùng

- Sử dụng tốt Excel, ppt, word

- Khả năng giao tiếp & diễn đạt tốt trước đám đông

- Khả năng thương lượng & giải quyết vấn đề tốt

- Có thế làm việc độc lâp & làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác, chia sẻ